Thám tử T&T theo dõi, giám sát, bảo vệ an toàn

183

Ngày nay, khi công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, các bậc phụ huynh thường phải chạy đua với thời gian trong giai đoạn kinh tế thị trường nhiều biến động, ít có thời gian quan tâm đến con cái, điều này có thể sẽ khiến các em thiếu thốn đi tình cảm, sự quan tâm, dễ dàng sa chân vào con đường lầm lỡ, đánh mất hết tương lai, khi tuổi đời còn quá trẻ,…

MÔ TẢ DỊCH VỤ:

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về việc:

Con bạn có đang học ở trường hay đã ra ngoài?

Con bạn thường đi chơi về muộn?

Con bạn đang giao lưu, kết bạn với những thành phần nào?

Con bạn có xa ngã vào các tệ nạn xã hội không?…

Giám sát, bảo vệ yếu nhân,..

Bước 1: Tiếp nhận thông tin ban đầu cần thiết liên quan đến đối tượng được bảo vệ, giám sát, điều tra…

Bước 2: Tiến hành từng bước trong kế hoạch đã đề ra: giám sát, điều tra mọi hoạt động và khoanh vùng đối tượng liên quan…

Bước 3: Thu thập thông tin, hình ảnh, bằng chứng, ghi âm,…

Bước 4: Báo cáo, cập nhập thông tin, hình ảnh, bằng chứng với khách hàng thường xuyên.

Bước 5: Tư vấn, tham vấn cho khách về phương pháp xử lí tình huống để giải quyết triệt để mọi vấn đề…